Tagyon Község Önkormányzata

8272. Tagyon, Petőfi u. 10.

Telefonszám: 87/479-499

Honlap: www.tagyon.hu

Steierlein István polgármester

Levelezési cím: 8272. Tagyon, Akácfa utca 8.

Telefon: 20/286-4415

E-mail: polgarmester.tagyon##...##gmail.com

Polgármesteri fogadóóra:

Tagyon Faluház: Kedd: 8-9h

Gyarmati Kornél alpolgármester

E-mail: gykori81##...##freemail.hu

Gombos Dezső képviselő

Levelezési cím: 8272 Tagyon, Akácfa utca 1.

Telefon: 20/596-2066

E-mail: gombosd66##...##freemail.hu

Molnár Zoltánné képviselő

E-mail: kmagdi0110##...##gmail.com

Kránicz Sándor képviselő

Levelezési cím: 8272 Tagyon, Akácfa utca 9.

Telefon: 30/590-3796

E-mail: kraniczsandor61##...##gmail.com

Iparűzési adó számlaszám:

50421105-10001363

Területrendezési terv:

Tagyon Község Területrendezési terve ide kattintva letölthető!


Közmű elhelyezés új utcákban.

Műszaki leírás a földgázellátásról.

Csapadékvíz elvezető hálózat helyszínrajz

Szennyvíz csatorna hálózat helyszínrajz.

Ivóvíz vezeték hálózat helyszínrajz.

Tagyon Község Rendezési Terv módosítása.

Gázvezeték hálózat helyszínrajz.

Villamos hálózat terv

Tervezői jogosultság kiterjesztés

Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet

A településképi arculati kézikönyv (TAK) elkészítését és a településképi rendelet megalkotását a településkép védelmének érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény írja elő. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tartalmát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg.

A TAK olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben – a településképi követelmények megalapozása érdekében – meg kell határozni a településképi jellemzőket, az egyes önálló településkarakterbe tartozó településrészek arculati jellemzőit és értékeit.

A TAK szöveges és képi formában javaslatokat tesz a minőségi formálásra, továbbá a településképhez illeszkedő elemek alkalmazására az építkezéseknél. Bemutatja a településképhez illeszkedő építészeti, tájépítészeti, zöldfelületi elemeket, jó példákat, és irányt mutat az építésekhez, környezetalakítási tevékenységekhez. A követendő jó példák bemutatásával közérthetően, magyarázó ábrákkal mutatja be a település egyes jellegzetes részeinek értékes építészeti és arculati stílusjegyeit.

A fentieknek megfelelően elkészült a település teljes közigazgatási területére kiterjedő Településképi Arculati Kézikönyv, valamint a képviselő-testület elfogadta a kézikönyvön alapuló településkép védelméről szóló rendeletet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a településképi rendeletet, valamint a benne foglalt előírásokat 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Településképi arculati kézikönyv:

Arculati kézikönyv

Településképi rendelet:

Településképi rendelet