Magyar Falu Program

KÖZÖSSÉGSZERVEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ BÉRTÁMOGATÁSA – 2022

Projekt neve: Közösségfejlesztés Tagyon

Elnyert támogatás összege és éve: 4.566.418 Ft; 2022

Projekt rövid összefoglalása:

A település számára rendkívül fontos volt, hogy a meglévő közösségi terek megelevenedjenek, teret adva a rendezvényeknek, foglalkozásoknak. A pályázat célja a szakkörök és klubok elindítása volt, melyhez az alapvető eszközök beszerzését, illetve közösségszervező foglalkoztatását terveztük a pályázati forrás segítségével. A rendezvényekre, foglalkozásokra a környező településekről is érkeztek hozzánk résztvevők. Jövőbeni programjainkhoz is vettük igénybe az eszközbeszerzést, mivel a pandémia felerősítette a kültéri rendezvények jelentőségét és hiányosak voltunk eszközök terén.

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ INGATLANOK FEJLESZTÉSE – 2022

Projekt neve: Falugondnoki autónak garázs építése

Elnyert támogatás összege és éve: 4.484.608 Ft; 2022

Projekt rövid összefoglalása:

A projekt eredményeképpen Tagyonban a „Pihenőpark” egy olyan mobil épülettel bővült, mely funkcióját tekintve alkalmas az önkormányzati gépjármű tárolása mellett, a meglévő mobil eszközök biztonságos, fedett elhelyezésére is. Fontos szempont volt az épület kiválasztásánál, hogy a már meglévő épületekkel harmonizáljon és minél inkább természethez közeli legyen, a szemnek is olyan látványt nyújtson, amiért érdemes megpihenni ezen a helyen.

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ INGATLANOK FEJLESZTÉSE – 2021

Projekt neve: Közösségi tér fejlesztés Tagyonban

Elnyert támogatás összege és éve: 24.979.998 Ft; 2021

Projekt rövid összefoglalása:

Az elnyert támogatási összegből a tagyoni faluház felújítatlan belső terét sikerült átalakítani, korszerűsíteni. A projekt eredményeképpen új közösségi tér jött létre a már meglévő önkormányzati épületben.

ÓVODAI JÁTSZÓUDVAR ÉS KÖZTERÜLETI JÁTSZÓTÉR FEJLESZTÉSE – 2021

Projekt neve: Közösségi tér fejlesztés Tagyonban

Elnyert támogatás összege és éve: 4.984.722 Ft; 2021

Projekt rövid összefoglalása:

A projekt eredményeképpen Tagyonban egy olyan játszótér alakult ki, amely a funkcióbővítés alapú fejlesztés következtében az eddigi helyi közösségi funkciók megerősítésén túl a turisztikai funkciót (pihenőhely, kerékpáros és gyalogos turistáknak, turistákat is vonzó helyszíne) és térségi közösségi és gazdasági funkciót is szolgál (térségi vonzást jelentő rendezvények). Ezáltal erősödik Tagyon turisztikai vonzereje és a turisták által a településen eltöltött idő hossza is.

KOMMUNÁLIS ESZKÖZ BESZERZÉSE – 2021

Projekt neve: Kommunális eszközök beszerzése

Elnyert támogatás összege és éve: 1.556.936 Ft; 2021

Projekt rövid összefoglalása:

Tagyon szempontjából nagy fontosságú a projekt megvalósulása. Közülük néhányat felsorolnék: a védett tájkép, a nemzeti parki érintettség, környezetvédelmi szempontok, turisztikai érdekek és értékek. Főleg ezen szempontok igényes színvonalú kielégítését szolgálják a gépek megléte. Azonkívül szolgálja, a mintegy 110 fős minifalunk népességmegtartó erejét és vonzerejének fokozását is. Kiemelten fontosnak tartjuk a településkép alapját jelentő közterületek intenzív és igényes gondozását. A falut átszeli a főút, mely mellett a fű, a bokrok és a fák gondozásában nagy segítséget nyújtanak az új gépek.

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ ÚT-, HÍDÉPÍTÉS/FELÚJÍTÁS – 2020

Projekt neve: Útfejlesztés Tagyonban

Elnyert támogatás összege és éve: 27.655.051 Ft; 2020

Projekt rövid összefoglalása:

Településünk számára nagyon fontos volt, hogy az elavult, kátyús útjainkat, mely a lakosság ¾-ét érinti felújítsuk, fejlesszük. A pályázat által a Petőfi, Muskátli, Akácfa utca teljes felületén és a Kossuth utcán az Akácfa utca csatlakozásától a temetőig, új felület került kialakításra. Külterületen a 032/14-es önkormányzati út kialakítását is, bitumenréteggel való ellátását tudtunk megvalósítani.

FALU- ÉS TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT TÁMOGATÁSA – 2019

Projekt neve: Falugondnoki szolgálat fejlesztése Tagyonban

Elnyert támogatás összege és éve: 14.952.943 Ft; 2019

Projekt rövid összefoglalása:

2016. július 1-től működő falugondnoki szolgálat teljes körű ellátása érdekében egy Opel Movano Combi kisbuszra nyújtottuk be pályázatunkat. Sajnos a vírus helyzet a jármű beszerzést is késleltette, hiszen az autógyártás Németországban is időlegesen leállt. Újraindítást követően 2020. november 4-én vehettük át az új buszunkat, mely a pályázatban előírt minden igénynek megfelel. 4 évig egy Suzuki Ignis személygépkocsival láttuk el a feladatot. Az új busz átvételét követően szélesebb körű ellátást tudunk biztosítani a szociálisan rászorulóknak és a falu lakóinak. Helyben nem elérhető (köz)szolgáltatások elérhetőségét tudjuk biztosítani. A nagy bevásárlásokat, a betegek szállítását orvoshoz, kivizsgálásra, rendelőintézetekbe. Az elmúlt években nem tudtuk úgy segíteni az iskolai és óvodai szállítást ahogyan azt szerettük volna, de most már az új buszunknak köszönhetően mi is ki tudjuk venni a részünket a feladatok ellátásában.

Elteto
Elteto
Elteto
Elteto
Elteto
Elteto