Településrendezési terv és Arculati kézikönyv

Új településterv készítése – Egyeztetési anyag

Tagyon fejlesztési terv

Tagyon fejlesztési terv – térkép

Tagyon HÉSZ_0603

Tagyon szabályozás – térkép

Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet

A településképi arculati kézikönyv (TAK) elkészítését és a településképi rendelet megalkotását a településkép védelmének érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény írja elő. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tartalmát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg.

A TAK olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben – a településképi követelmények megalapozása érdekében – meg kell határozni a településképi jellemzőket, az egyes önálló településkarakterbe tartozó településrészek arculati jellemzőit és értékeit.

A TAK szöveges és képi formában javaslatokat tesz a minőségi formálásra, továbbá a településképhez illeszkedő elemek alkalmazására az építkezéseknél. Bemutatja a településképhez illeszkedő építészeti, tájépítészeti, zöldfelületi elemeket, jó példákat, és irányt mutat az építésekhez, környezetalakítási tevékenységekhez. A követendő jó példák bemutatásával közérthetően, magyarázó ábrákkal mutatja be a település egyes jellegzetes részeinek értékes építészeti és arculati stílusjegyeit.

A fentieknek megfelelően elkészült a település teljes közigazgatási területére kiterjedő Településképi Arculati Kézikönyv, valamint a képviselő-testület elfogadta a kézikönyvön alapuló településkép védelméről szóló rendeletet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a településképi rendeletet, valamint a benne foglalt előírásokat 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Településképi arculati kézikönyv:

Arculati kézikönyv

Településképi rendelet:

Településképi rendelet

Elteto
Elteto
Elteto
Elteto
Elteto
Elteto